SLMC


De Stichting “Leids Maçonniek Centrum” (afgekort: SLMC) is door de Belastingdienst aangemerkt als een ANBI: Algemeen Nut Beogende Instelling. Op deze pagina vindt u de benodigde informatie die met deze status verband houdt:

 

Algemene gegevens

Naam ANBI:  Stichting Leids Maçonniek Centrum
Ook bekend als:  SLMC
Telefoonnummer:  +31655320397
K.v.K.:  28096230
RSIN / Fiscaal nummer:  812110286
Website adres:  http://www.maconniekcentrum.nl
E-mail:  info@maconniekcentrum.nl
Bezoekadres:  Steenschuur 4
Postcode:  2311 ET
Plaats:  Leiden
Postadres:  Steenschuur 4
Postcode:  2311 ET
Plaats:  Leiden

Verantwoording

Bestuurssamenstelling: Voorzitter: Arjen Pels Rijcken
Secretaris: Jan Floris Holsteijn

2de Secretaris: Mariska Krikken
Penningmeester: Frans Coers
Bestuurslid: Jan Burgmeijer

Bouwmeester: Jerry van Tongeren

Beleidsplan:  Download hier het beleidsplan
Beloningsbeleid:  Bestuurders ontvangen GEEN beloning
Uitgeoefende activiteiten:  Een gezonde en professionele exploitatie van het gebouw.
Financiële verantwoording: Download Jaarcijfers 2016

Download Jaarcijfers 2015

Download Jaarcijfers 2017