ANBI

De Stichting “Leids Maçonniek Centrum” (afgekort: SLMC) is door de Belastingdienst aangemerkt als een ANBI: Algemeen Nut Beogende Instelling. Op deze pagina vindt u de benodigde informatie die met deze status verband houdt.

Algemene gegevens

Naam ANBI:
Ook bekend als:
Telefoonnummer:
K.v.K.:
RSIN / Fiscaal nummer:
E-mail:
Website:
Adres:
Postcode:
Plaats:

Stichting Leids Maçonniek Centrum (SLMC)
Huis van de Passer
+31651863762
28096230
812110286
info@maconniekcentrum.nl
www.maconniekcentrum.nl
Steenschuur 6
2311 ET
Leiden

Financiële verantwoording

Download hier onze jaarrekeningen:
Jaarcijfers 2018
Jaarcijfers 2017
Jaarcijfers 2016
Jaarcijfers 2015

Download hier ons beleidsplan:
Beleidsplan 2019-2020 en jaarverslag 2018